Prigovor potrošača

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

DOMUS LUCROSA d.o.o., (dalje: Agencija)


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14) obavještavamo Vas da eventualne prigovore na kvalitetu usluga Agencije možete dostaviti na jedan od slijedećih načina;

- u pisanom obliku
- preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu DOMUS LUCROSA d.o.o, Ul. Petra Svačića 3, 21 000 Split,
- mailom na adresu info@m2nekretnine.hr,

- osobno u našem uredu na adresi Ul. Petra Svačića 3, 21 000 Split.

Odgovor na Vaš prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka istog.

Vaša Marina, m2 nekrenine